ĐUL PITA: Poslastica slična baklavi, ali jednostavnija