TOPLJENIK: JEDAN OD ONIH STARINSKIH, SOČNIH KOLAČA